HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Fikrî mülkiyet haklarının korunması, etkin bir şekilde takibinin sağlanması ve yürütülen sertifika uygulamasının geliştirilmesi amacını taşıyan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 6/7/2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Yeni sertifikalandırılan yerler bakımından geçiş sürecinin tanınması amacıyla Yönetmelik değişikliği 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sertifika başvuruları, e-Devlet üzerinden yapıldığından, elektronik başvuru sistemi üzerinden gerekli bilgilerin beyan edileceği düzenlenmiş, sertifika yükümlülüğüne tâbi yerlerin telif hakları alanında farkındalığının artırılması amacıyla ise «Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara riayet edileceğini taahhüt ederim» şeklinde bir beyan zorunluluğu getirilmiştir.

 

Kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla bazı belgelerin (ticaret/esnaf odası faaliyet belgesi, sicil gazetesi, işyeri açma ruhsatı, sertifika ücretine dair banka dekontunun aslı, dernek tüzüğü/vakıf senedi) sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bu kapsamda;
*Güzel sanat eserlerinin satışını yapan yerler ve sanat galerileri,

*Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı yerler,

*Film ve fonogram yapımcıları,

*Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerler,

 sertifika yükümlülüğüne dahil edildi.