HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

Genel Yetki Belgesi

Değerli Üyemiz; 

 Meslek Birliğimizce eğitim öğretim döneminin başından itibaren avukatımız aracılığı ile yürütülen korsanla mücadele yanında diğer yayıncı meslek birlikleri ile 2020 Yılı Ekim ayı itibariyle yoğun olarak ortak lisanslama faaliyeti ve tarifeleri üzerinde çalışmalar da başlatılmış, katkı ve görüşlerimizle kısmi kopyalama lisansı ve ödünç verme ile ilgili Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile de koordineli bir şekilde süreç olgunlaştırılmış ve uygulanacak ortak tarife belirlenmiştir. Akabinde bu faaliyetlere ilişkin sözleşme taslakları çalışmalarına katılınmış ve taslakların da hazırlanması ile süreç uygulamaya başlama aşamasına getirilmiştir. Telif Hakları Genel Müdürlüğü direktifleriyle üyelerimize dağıtılacak lisans bedelleri ve tazminat bedellerinin öncelikle vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi amacıyla meslek birliğimizin kurumlar vergi mükellefiyeti başlatılmıştır. Devamı süreçte Genel Müdürlükçe güncel üye listemiz istenilmiş ve güncel üyelerin yetki belgelerinin sunulması istenilmiştir.

 Tahsil ve takibin bu belgeleri sunan üyeler yönünden yürütüleceği bildirilmiştir. Bu aşamada Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik, 07.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yenilenmiş olup Yönetmelik ile her meslek birliğinin bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde tip yetki belgesi ve gerekli formları hazırlamakla yükümlü olduğu tarafımıza ''Kültür ve Turizm Bakanlığı'' tarafından bildirilmiştir. Söz konusu yetki belgesi ile meslek birliğimize bir hak devri söz konusu olmayıp sadece lisanslama ve korsanla mücadele konusunda yetki verilmiş olacaktır. Lisanslama kapsamında siz değerli üyemiz adına gerekli tahsil ve dağıtımların yapılması yine korsanla mücadele kapsamında yargı yollarında kullanılmak üzere ekte sunulan yeni tip yetki belgesinin bir suretinin tarafımıza ivedi gönderilmesini rica ederiz.

 ''Genel Yetki Belgesi'' tıklayınız

 Not: Kaşe ve imza yapıp, tarafımıza taranmış şekilde e-mail ile geri dönüş yapabilirsiniz. Tarafımıza daha önceden ''Genel Yetki Belgesi'' örneği göndermiş olan üyelerimiz tekrar göndermeleri gerekmemektedir.