MEVZUAT
Yönetmelikler

Yönetmelikler

1.FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAYIT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK


2. ESER,İCRA,YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE /VEYA İLETİLMESİ İLİŞKİN USUL ESASLAR HAKKINDA YÖNETMENLİK
3.ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMENLİĞİ
4.FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMENLİK
5.BANDROL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
6.FİKRÎ HAKLAR ORTAK VERİ TABANI YÖNETMELİĞİ