MEVZUAT
Yönetmelikler

523 sayılı Türk Ceza Kanunu Kanunu

1.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5