ÜYELİK
Üyelerimiz Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

Üye Başvurularında İstenen Belgeler
• Form 1, Yetkili temsilcinin kendi adına dolduracağı “Üyelik Başvuru Formu”.
   Bu formu yetkili temsilci, DEKMEB üyeliğine şirketin temsilcisi sıfatıyla başvuran kişi olarak kendi adına dolduracak.
• Yetkili temsilci Şirket Müdürü ise imza sirküsünün fotokopisi, Yetkili temsilci Şirket Müdürü değil ise temsilcinin kendi imza beyannamesi fotokopisi.
• Yetkili Temsilcinin Nüfus cüzdanı fotokopisi.
• Form 2, Şirket müdürü tarafından doldurulacak olan DEKMEB’e üye olmakla görevlendirilecek kişinin “Yetkili Temsilci” olarak seçildiğine ait görevlendirme yazısı. (Şirket kaşesi basılması gerekir.).
• Şirket Müdürü imza sirküsünün fotokopisi
• Yayıncı Sertifikası fotokopisi
• Ticaret sicil gazetesinde kuruluş ilanın yer aldığı, şirketin faaliyetlerinin yazıldığı kısmının fotokopisi.
• Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak “Faaliyet Belgesi” fotokopisi.
• Vergi levhası fotokopisi
• Yayınevinin Eser Listesi