MEVZUAT
Yönetmelikler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

 
Tam Metine Ulaşmak İçin İşaretleyiniz.


 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/9/1986, No : 86/11038
Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/12/1951, No : 5846
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/10/1986, No: 19253
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26, S. 1157

Kapsam
Madde 1 – Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve
benzeri kurumlarda saklı, henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş, mali haklarla ilgili koruma
süresi dolmuş eserlerden, bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer,
izin alma şekli,alınacak ücretler, bunların kullanılacağı kültürel amaçlar, bu Tüzükte gösterilmiştir.