HABERİN
 • Resimleri
 • Talim Terbiye Kurul Başkanlığının Yeni Binasında İlk Toplantı

  Yayıncı Meslek Kuruluşları Temsilcileri İle Milli Eğitim Bakanlığı Yetkilileri TTKB’nin Yeni Binasında İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.


  Toplantıya TTK Başkanı Alpaslan Durmuş, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ve Yayıncı Meslek Kuruluşları Temsilcileri Katıldı.


  Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları toplantının ana gündem konusuydu.


  Toplantıda, ders kitaplarının içeriklerinin FETÖ uzantılarından arındırılması konusunda bugüne kadar gösterilen hassasiyetin daha da önemle devam ettirilmesi üzerinde duruldu.


  Toplantıda ayrıca aşağıdaki konular değerlendirildi.


  1-Yeni program ilanının önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta olacağı,

   

  2-Program değişikliğinin 1-5-9 ve takip eden sınıflarda dört yıla yayılarak kademeli olarak ve aynı zamanda takip eden sınıflarda örneğin 4-5 Sosyal, 3-5 Fen birlikte değişeceği (Değişiklik dört yıla yayılacak.),

   

  3-Yeni programlara kademeli olarak geçiş yapılacağı için öğretim programlarında geçen yıllardaki yapılan değişikliklerin önümüzdeki yıl ve devam eden yıllarda kendi sistemine göre değişerek devam edeceği, örneğin önceden kararı alından ve 9. Sınıflarda bu yıl uygulanan değişikliğin önümüzdeki yıl 10. Sınıflarda, bir sonraki yıl 11. Sınıflarda ve son olarak da 12. Sınıflarda uygulanacağı, bu durumun daha iyi anlaşılması için örnek vermek gerekirse, önümüzdeki yıl nasıl bir durumla karşılaşacağız; 9. Sınıflarda bugünlerde öngörülen değişikliğe göre (Milli Eğitim Bakanlığının Ders Materyalleri-Kitapları ile), 10. Sınıflarda önceki değişikliğe göre ve 11. Sınıflarda ise daha eskiden devam eden sisteme göre öğretim yapılacağı yani üç farklı sistemin aynı anda uygulanacağı! gibi bir durumla karşı karşıya kalınacağı (Bu konu bugünden bakınca böyle görünüyor, eğer bir değişiklik olursa da paylaşılacaktır.),

   

  4-Yeni programlarda kısmı değişiklik veya revizyon gibi bir durumun söz konusu olmadığı, bütün programların yeniden yazılarak tam olarak değiştiği,

   

  5-Felsefe ve İnkılap Tarihi derslerinde program değişikliğinin önümüzdeki yıl değil bir sonraki yıl olan 2018-2019 öğretim döneminden itibaren uygulamaya konulacağı,

   

  6-Askı sürecinde gelen eleştiri ve yorumlar sonucunda programlarda bir takım değişikliklerin gerçekleştiği, asıl program ilan edilince programların son durumun öğrenileceği,

   

  7-Özellikle eğik yazıdan düze yazıya geçiş ile ilgili değişikliğin 1. Sınıfta köklü bir değişiklik öngördüğü,

   

  8-Mevcut kabul edilen ders kitaplarında TTKB’nin yazısına göre FETÖ bağlantılı veya ilgili hâla içerik varsa önemle bunların ayıklamasının yapılması gerektiği,

   

  9-Din Kültürü programı  değişikliğinin AHİM bağlantılı olarak ileri bir tarihte uygulamaya konulacağı,

   

  10-Fen Lisesi programlarının 11. ve 12 sınıflarda farklılaşabileceği ancak bu durumun diğer liseleri de etkileyecek şekilde üniversite sınavındaki ortak konular bağlamında bir değişiklik içermediği, sadece Fen Liselerini ilgilendirdiği ve Fen Liselerine özel bir ek program olduğu,

   

  11-Program değişikliği sonucunda taslak kitap başvurusunda sadece ilk kademe değişikliği olan sınıfta başvuru yapılabileceği, dolayısıyla da önümüzdeki yıl örneğin sadece 9. Sınıf için taslak kitabın kabul edilebileceği, bu konunun program ilanında net olarak görüleceği,

   

  12-Panel sisteminde bir takım köklü değişiklikler yapılacağı, konu hakkında önümüzdeki günlerde meslek kuruluşlarıyla toplantı yapılacağı,

   

  13-Kaynak kitap yasağı konusunda önümüzdeki günlerde tekrar TTKB'da seri bir kaç toplantı yapılarak konunun müzakere edileceği,

   

  14-Ders kitabı alım ihalesinin Mayıs ayının ilk yarısında yapılmasının planlandığı.