HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

Ortak Lisanslama Platform Toplantısı


OLB – 4 Temmuz 2019 Toplantı Notları

4 Temmuz 2019 tarihinde, TBYM’nin Çamlıca’daki ofisinde BESAM hariç,  OLP’yi meydana getiren meslek birliklerinin temsilcileri ve yetkilileri toplandı. İLESAM’dan Başkan Mehmet Nuri Parmaksız ve ÇEVBİR’den Başkan Yardımcısı Menekşe Arık’ın, OLB çalışmalarını hızlandıracak komisyon faaliyetleri başlamadan önce kurulacak yapıyla ilgili soruları ve talepleri gündemin ilk maddesini oluşturdu.

Menekşe Arık OLB üzerinden dağıtılacak özel kopyalama harçları gelirlerinden, eser sahipleri ve çevirmenlerin adına pozitif ayrımcılık uygulanıp yüzde oranlarının %60’a %40 ya da %70’e %30 gibi bir oranla dağıtım yönergesinin hazırlanmasını istediklerini ve bunu daha önce de dile getirdiklerini beyan etti. Ancak yine de OLB protokol metninde imzaladıkları %50 - %50 oranının da arkasında olduklarını söyledi.

Mehmet Nuri Parmaksız, OLB bünyesinde YAYFED’in bandrol gelirlerini de toplaması gerektiğini düşündüğünü ve de OLB üzerinden elde edilen (bandrol de dahil) her gelirin meslek birlikleri üzerinden dağıtıma girmesini talep ettiğini beyan etti. Böylelikle eser sahipleri ve çevirmenlerin de bandrol gelirlerinden faydalanmasının yolunun açılmasını istediğini belirtti.

Diğer meslek birliği temsilcileri, böyle bir talep varsa, bandrol gelirlerinin neden OLB içinde değerlendirileceğinin gerekçelendirilmesi, OLB ve YAYFED’in aynı potada eritilmesinin yayıncılar açısından nasıl bir pratik fayda sağlayacağının ortaya konulması gerektiğini belirttiler.

Yayımcı meslek birlikleri temsilcileri bandrollerin yayımcılar tarafından alındığını ve masrafını da yine yayıncıların ödediğini ve zaten eser sahiplerinin telif haklarının takibinin sağlıklı yapılabilmesi için  ve haklarının korunmasını sağlamak için yapıldığını belirttiler.

İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız yayımcı meslek birliklerinin üyelerinin aldığı bandrollerden pay istemediklerini, hiçbir meslek birliğine üye olmayan yayıncılar ve yazarların aldığı bandrollerden ilim ve edebiyat alanındaki tüm meslek birliklerinin eşit pay almasını istedi. ÇEVBİR adına Menekşe Arık’da makul bir teklif olduğunu ifade etti.

Yayımcı Meslek Birlikleri temsilcileri YAYFED’in mevzuata göre kurulu bir Federasyon olduğunu, onun hukuki durumunu, görev alanını ya da bandrol dağılımını bugün burada tartışmaya açmanın ya da karar verebilmenin mümkün olmadığını ifade ederek karşılıklı iş birliği ve imzalanan protokol doğrultusunda çalışmalara odaklanarak Eylül ayı içerisinde somut bir çalışma planı çıkarılmasında yarar olduğuna vurgu yaptılar.

OLB’yle ilgili tüzük ve dağıtım yönergesi çalışmaları yapılırken yine de İLESAM ve ÇEVBİR tarafından ifade edilen hususların daha ayrıntılı bir şekilde ele alınıp, değerlendirilmesi kararı alındı.

İkinci gündem maddesi olarak, OLB’nin hayata geçmesi için yapılacak çalışmalar kapsamında dört komisyon kurulması ve bu komisyonlara meslek birliklerinden temsilcilerin katılması konuşuldu.

1.      Tüzük Komisyonu

2.      Eğitim Yayıncılığı Komisyonu

3.      Akademik Yayıncılık Komisyonu

4.      Veritabanı Komisyonu

 

Tüzük çalışma grubunda; OLP tüzüğü, dağıtım ve paylaşım yönergeleri, OLP’nin hukuki yapısı gibi konuların ele alınması kararlaştırıldı. Bu komisyonda YAYBİR Hukuk Danışmanı Ümit Aktaş, Eğitim YAYBİR Hukuk Danışmanı Abdullah Egeli, TBYM Hukuk Danışmanı Melahat Boran’ın ve bunlara ek olarak ÇEVBİR Başkan Yardımcısı Menekşe Arık ve YAYBİR Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Özcan’ın görev yapmasına ve 11 Temmuz’a kadar diğer meslek birliklerinin isim bildirecekleri beyan edildi.

Eğitim Yayıncılığı Komisyonu’nun çalışmalarını Ankara merkezli yürütmelerine ve burada özellikle fotokopi ve kısmi çoğaltmadan kaynaklı lisanslama için yapılacakların belirlenmesi kararlaştırıldı. Devlet okulları ile özel okullara ayrı strateji belirlenmesi üzerinde duruldu. Farkındalık çalışmalarından bahsedildi. Bu komisyona Oxford, Cambridge gibi yayınevlerinin YAYBİR adına temsilci olabilecekleri uygun görüldü. Eğitim Yaybir ve DEKMEB’in komisyon çalışmalarını etkin şekilde yürüteceği ifade edildi.

Akademik Yayıncılık Komisyonu’nun Nobel Yayınlarından Nevzat Argün ve İnsan Yayınlarından İsmail Akıncı’nın ve Seçkin Yayınlarından Koray Seçkin‘in görev yapabileceği belirtilerek diğer isimlerin meslek birlikleri tarafından daha sonradan bildirileceği söylendi.

Veritabanı Komisyonu’na Tuğrul Paşaoğlu (İletişim Yayınları), Oytun Çelik (Okulistik), Mehmet Burhan Genç (Tonguç), Mehmet Ali Çalışkan (Babil), Erdal Kanmaz (KİBO) gibi isimlerin görev yapacaklar içinde zikredildi.

Yukarıda geçen 4 komisyon için meslek birliklerinin 11 Temmuz’a kadar her komisyon için en az bir temsilci bildiriminde bulunması ve sonrasında da komisyonların çalışmaya başlaması için takvimlendirme yapılması; sekreterya işlerinin ise Yaybir’den Ezgi Özcan ve TBYM’den Melahat Boran tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Ağustos’un son haftasında ise komisyon çalışmalarının ne durumda olduğuyla ilgili genel bir bilgilendirme toplantısı yapılması yönünde fikir birliği sağlandı.