HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz Ziyaret Edildi.

Kıymetli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 28 Eylül 2016 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü imzalı genelge ile okullarda yardımcı kaynak kullanımı yasaklanmış ve sektörümüz ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu yasaklamanın ve daha sonrasında program değişiklikleri ile ilgili yaşanan yeni olumsuzlukların aşılması noktasında eğitim yayıncılığı faaliyeti sürdüren dernek ve meslek birliği yöneticilerinin ortaklaşa sürdürdüğü temas ve çabalar Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ ile yapılan görüşme ile devam etmektedir.

Bu son görüşmede iletilen sorunlar, yapılması gerekenler ve Sayın Bakan’ın değerlendirmeleri şöyledir;

1. Yardımcı kaynak üretimi ve kullanımı konusunda yayıncıların yaşadığı problemlerin ve alandan kendilerine ulaşan olumsuzluk ve sıkıntıların giderilmesi amacı ile yayıncılar ile ortak bir nokta bulunulabileceği, bunun için çözüm önerisi getirmemizi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanına talimat vererek daha önce başlatılan çalıştay/toplantı çalışmalarının devam ettirilerek mutabakatın sağlanması ve yönetmelik değişikliği ile ilgili sağlanan bu mutabakatın kendisine bildirilmesi ile konuyu Bakanlar Kuruluna götürüp çözeceğini,

2. Değişen müfredat programlarının tedricen uygulanacağı ve 1-5-9. Sınıflar 2017-2018 öğretim yılında, diğer sınıflarda takip eden yıllarda geçilip sürecin 4 yıl içerisinde tamamlanacağını,

3. Ocak 2017 Tebliğler Dergisine alınmayan yaklaşık 120 ders kitabı konusunda, sorunlu kişiler için noter belgesi/mahkeme kararı getirilerek isimlerinin kitaplardan çıkarılmasının mümkün olduğu, içeriklerinde sorun olmayan bu kitaplarla ilgili sürecin bu şekilde yürütülmesine imkan verilmesi halinde yayınevlerinin mağduriyetlerinin önlenebileceği talebimizi inceleyeceğini,

4. Müfredat değişikliklerinin yoğun olmadığı alanlardaki ders kitaplarının revize edilerek onay sürelerinin devam ettirilmesi talebimizi inceleyeceğini ve bu konuda TTKB ile yapılacak toplantıda sorunun gündeme alınmasının uygun olacağını ifade etmiştir.

Toplantıya katılan dernek ve meslek birliği başkanları olarak yaptığımız değerlendirmede Sayın Bakanın gösterdiği bu olumlu tavrın sonuçlarının alınabilmesi amacı ile ortak çalışmalara devam etmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldığımızı bildiririz.


Murat KÖSE, Ders Kitabı ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği -DEKMEB

Özgür KARACA, Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği - TEYD

Mustafa ÇAKIR, Yayıncılar Derneği - YAYDER 

Osman ÖZTÜRK, Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği - EYTED 

Celal MUSAOĞLU, Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği - EĞİTİM YAYBİR