HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

Meslek Birlikleri İstişare Toplantısı

İstanbul'da yapılan meslek birlikleri toplantısına Ders ve Kültür Kitapları Meslek Birliği adına  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Altundal ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İsmail Tekten beyfendiler katılım göstermişlerdir. 
Son taslak 5846 Fikri ve Sanat Eserleri Yasası'nın Meclis Genel kuruluna gelmesi için Meslek Birliklerinin aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Sinema-Müzik-İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliğinden oluşan 6 kişlik bir hukukçu ekibi çıkacak ve yasadaki farklı yorumları uzlaşarak bir  metin haline getirip hazırlanan uzlaşı metni Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilecek ve Meslek birlikleri aralarındaki görüş ayrılığı ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Oluşturulan komisyona her meslek birliği iki kişi ile katkıda bulunacak.
Sonuç Meslek Birlikleri ve Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

5846 sayılı Yasa'nın yerel seçimlerden sonra Meclis gündemine alınması için ayrıca çalışmalar yapılacaktır.
Üyelerimize saygıyla duyurulur.
 DEKMEB