HABERİN
  • Resimleri
  • MEB Öğretim Programı Değişiklikleri

    DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köse, EYTED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, YAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakır, Eğitim Yayıncıları Komisyon Üyeleri Mustafa Altundal ve Üzeyir Yıldırım TTK Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş’u ziyaret ettiler.

    Sayın Alpaslan Durmuş ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programlarında yapmayı planladığı değişiklikler değerlendirildi.

    Ocak ayı içerisinde yeni öğretim program taslaklarının yayınlanacağı, süreç içerisinde çeşitli değerlendirme toplantıları yapılacağı değerlendirildi.