HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

DEKMEB 4.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz;

Konu: 4. Olağan Genel Kurul’a Davet                                                                               

 

Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği DEKMEB Covid-19 Virüsü nedeniyle ertelenen  4. Olağan  Genel Kurul’u 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, Bahçelievler Mah. Prof. Muammer Aksoy Cad. No.4/5 Çankaya /Ankara adresinde,

 İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4.Olağan Genel Kurul 29 Ağustos 2020 Cumartesi  günü saat 10.30’da Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı. No:78/A 06930 Maltepe/ANKARA                 (The Ankara-GAR Hotel) adresinde aşağıdaki  gündem maddeleri ile  toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

     

Mustafa ALTUNDAL

DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM :

 

  1. Açılış , Yoklama,
  2. Başkanlık Divanının Oluşturulması
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
  4. Tahmini Bütçenin Görüşülüp Onaylanması
  5. “DEKMEB Bütçe Harcama ve Paylaşım Uygulama Yönergesi” ve “DEKMEB Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi’’ ve Yetki Belgelerinin görüşülüp karara bağlanması,
  6. İlim ve edebiyat sektöründe güncel, şeffaf, adil ve dinamik bir ortak lisanslama sistemini hayata geçirmek amacıyla ortak veri tabanı ve toplu hak yönetimi sisteminin oluşturulması, bu hakların yurtiçi ve yurtdışında takibi ve idaresi; doğacak her türlü lisanslama, uygun ve tanzim bedellerinin alımı ve dağıtımı, telif haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak alanda kurulu diğer meslek birlikleriyle birlikte ortak hareket etmek, girişimde bulunmak, harcama yapmak, sözleşmeler imzalamak gibi iş ve işlemlerle beraber bu ortak amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulması, federasyon kurulması ve üye olunması, iktisadi işletme kurulması ve ortak olunması hususlarında yönetim kuruluna tam yetki verilmesi,
  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu  Asil ve Yedek Üyelerini ve YAYFED Delege Seçimi
  8. Dilek, Temenniler ve Kapanış