HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

DEKMEB 4.Olağan Genel Kurul Daveti


Konu: 4. Olağan Genel Kurul’a Davet       
Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği DEKMEB                                          4. Olağan  Genel Kurul’u 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, Bahçelievler Mah. Prof. Muammer Aksoy Cad. No.4/5 Çankaya /Ankara adresinde,

 İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 4.Olağan Genel Kurul 28 Mart 2020 Cumartesi  günü saat 11.00’de Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı. No:78/A 06930 Maltepe/ANKARA                 (The Ankara-GAR Hotel) adresinde aşağıdaki  gündem maddeleri ile  toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

      

Mustafa ALTUNDAL

DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM :


  1. Açılış , Yoklama,

  2. Başkanlık Divanının Oluşturulması

  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

  4. Tahmini Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

  5. “DEKMEB Bütçe Harcama ve Paylaşım Uygulama Yönergesi” ve “DEKMEB Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi’’nin görüşülüp karara bağlanması,

  6. İlim ve edebiyat sektöründe güncel, şeffaf, adil ve dinamik bir ortak lisanslama sistemini hayata geçirmek amacıyla ortak veri tabanı ve toplu hak yönetimi sisteminin oluşturulması, bu hakların yurtiçi ve yurtdışında takibi ve idaresi; doğacak her türlü lisanslama, uygun ve tanzim bedellerinin alımı ve dağıtımı, telif haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak alanda kurulu diğer meslek birlikleriyle birlikte ortak hareket etmek, girişimde bulunmak, harcama yapmak, sözleşmeler imzalamak gibi iş ve işlemlerle beraber bu ortak amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulması, federasyon kurulması ve üye olunması, iktisadi işletme kurulması ve ortak olunması hususlarında yönetim kuruluna tam yetki verilmesi,

  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu  Asil ve Yedek Üyelerini ve YAYFED Delege Seçimi

  8. Dilek, Temenniler ve Kapanış