HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

Beceri Temelli Soru Yazma Eğitimi

09-10 Aralık 2019 tarihlerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca konferans salonunda  Beceri Temelli Soru Yazma Eğitimi yapılması planlanmaktadır. Söz konusu eğitime okutulmakta olan kitapların hazırlanmasında görev alan ikişer görevlinin katılımının sağlanması için bizlerle iletişime geçebilirler. Üyelerimize duyurulur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.