HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

5.YAYFED Genel Kurulu Gerçekleşti

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 5. Olağan Genel Kurulu, 4 Mayıs 2019 tarihinde saat 11:00’de Armada Hotel Ahırkapı Sokak No: 24, Cankurtaran, Sultanahmet İstanbul adresinde toplandı. Telif hakları Genel Müdürlüğü görevli uzmanı Esra Tanrıverdi, toplantımızda gözlemci olarak hazır bulundu.
Selamlama konuşmalarının ardından divan kurulu seçimine geçildi ve tek önerge olarak delegelerimize sunulan Divan Başkanı Erdal Cesar, Divan Başkan Yardımcısı Özlem Özdemir, Divan Katipleri Durali Karapınar ve İsmail Tekten genel kurul tarafından divan heyeti olarak oy birliği ile seçildi.
Divan heyeti oturumun yönetimini devraldıktan sonra genel kurul gündemimizi sıradaki adımı olan yönetim kurulu raporunun okunması aşamasına geçildi. Yönetim kurlu raporumuzun sunumu Başkanımız Münir Üstün tarafından gerçekleştirildi.
Genel Kurulumuzun bir sonraki aşamasında yönetim kurulu üyemiz Mehmet Burhan Genç, Mali raporun detaylarına ilişkin sunum ile yeni dönem için oluşturulan muhammen bütçenin sunumunu gerçekleştirdi. Her iki rapor genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bütün bu faaliyetlerin ardından Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu 2019- 2021 dönemi görev alacak kurulların seçim süreci başladı. Genel Kurulda yönetim organları için tek liste teklifi geçekleşti. Gizli oy açık tasnif yöntemi ile yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu, Münir Üstün, Mustafa Doğru, Mustafa Aksoy, Mustafa Altundal, Ali Can, M. Burhan Genç, Erdal Karakaya, Hakan Tanıttıran ve Mustafa Karagüllüoğlu isimlerinden oluştu.